Motto: V životě můžete dosáhnout čehokoliv, máte-li odvahu o tom snít, inteligenci vytvořit plán  a vůli dotáhnout ten plán do konce

 

POZNEJTE  6  OSVĚDČENÝCH TIPŮ, JAK DOSÁHNOUT USKUTEČNĚNÍ SVÝCH SNŮ

 

Nebojte se jít na věc a úspěch bude váš

career-479577_640.jpg

Trvalo mi léta a o mnohé jsem možná díky tomu přišel. Mluvím o váhání, strachu, nedostatku odvahy, zda danou věc dokážu. Prostě jsem měl nějaký záměr, ale přišly pochyby, absence sebedůvěry.

Potom najednou se vše změnilo. Pochopil jsem, že pokud tento svůj blok nepřekonám, nikdy ničeho pořádného nedosáhnu. A tento změněný postoj podstatně ovlivnil můj další život. K lepšímu…

Henry Ford je známý nejen tím, že způsobil revoluci v automobilovém průmyslu, jako první na světě zavedl pásovou výrobu automobilů, ale je také autorem mnoha zajímavých výroků. Jedním z nich je: „Pokud věříte, že nějakou věc můžete nebo naopak nemůžete udělat - v obou případech máte pravdu.“ Chtěl tím zejména říci, že člověk může uskutečnit pouze to, v co věří, a pokud se mu víry nedostává, neměl by se raději do dané akce ani pouštět.

Jisté je jedno. Pokud se rozhodnete něco udělat a skutečně to uděláte, určitě vás úspěch povznese a bude motivovat k dalším činům. Proto byste neměli pouze snít a mluvit o svých přáních a plánech, nýbrž měli byste jednat.

Svět patří odvážným

Ať se nám to líbí nebo nelíbí – světu vévodí převážně ti odvážní a rozhodní (a občas i bezohlední), kteří nějaký neúspěch či selhání neberou tragicky, otřepou se a jdou dále. Možná už jste někdy slyšeli termín „sedmkrát upadnout a osmkrát se zvednout“.

Je však mnoho lidí (povětšinou citlivé a úzkostlivé povahy), kteří považují jakýkoliv nezdar za svoje selhání. Proto se pokoušejí zabránit jakémukoliv zklamání tím, že se prostě nesnaží o nic, co by bylo spojeno s nějakým rizikem. Tím se možná ochrání před momentálními nehodami a problémy, ale zároveň jim to povětšinou přinese selhání ve všech oblastech.

Paradoxní až tragický je ovšem fakt, že nikdo, ani ten nejcitlivější charakter, se prostě nějakému neúspěchu jen těžko vyhne. Pokud jste tedy obzvlášť útlocitní a bojácní, musíte počítat s tím, že tyto vlastnosti bezpečně zabrání vašemu úspěchu. A navíc – působením nějakých zvláštních zákonů se častokrát přihodí právě to, čeho se člověk nejvíce obává. Častokrát platí, že kdo má ze selhání strach, ten právě nutně selhává.

Jak se odlišuje úspěšný a neúspěšný člověk

Hned po jediném neúspěchu se okamžitě vzdávají, častokrát dokonce navždy. To je jedna z charakteristik lidí, kteří považují nezdar za něco hrozného, a tak je zřejmě moc úspěchů v životě nečeká. V úzkostlivé snaze zabránit jakémukoliv selhání mají nakonec strach cokoliv zkusit. Jedině proto, aby zamezili nezdarům za všech okolností, vzdají se množství šancí na úspěch.

Chcete-li něčeho výraznějšího v životě dosáhnout a být spokojeni se svými výkony, musíte se k věcem stavět úplně jinak. Pokud vám něco nevyjde, i to berte jako zkušenost a krok k vytčenému cíli. Možná je to krok klopýtavý, ale i ten vede ke zdaru. Úspěch je povětšinou kombinací klopýtání kupředu, občasných pádů a především opětovného vstávání. Problémy a překážky jsou při tom nevyhnutelným činitelem vašich snah o dosažení úspěchu. Překonání obtíží vás posílí a dodá vám sebedůvěru. Musíte se samozřejmě naučit neúspěchy zvládat.

Nebojte se jít do akce, pokud po něčem toužíte. Už mnohokrát se ukázala tajemná neomezená síla, o které nemáme sebemenší tušení, odkud se bere, jež pomáhá zdaru činorodého konání. Je tady a máme ji k dispozici. Nepromarněte tedy svoji možnost dosáhnout svých cílů a snů. Pusťte se do práce a věřte ve své schopnosti. Tak dosáhnete všeho, oč usilujete.

Mistr nad mistry

Jedním z největších mistrů v překonávání překážek byl kupříkladu vynálezce Thomas Alva Edison. Možná jste už někdy četli, kolik nezdařených pokusů podnikl kupříkladu při výrobě funkční žárovky. Je až na hranici chápání, že jej nezlomilo takové množství nezdarů a stále tvrdošíjně vymýšlel nové a nové věci. A také dosáhl větších trumfů než kdokoliv jiný. Více než tisíc tři sta patentovaných vynálezů hovoří samo za sebe.

Rozhodně netvrdím, že je jednoduché hlavně pro introvertní lidi zbavit se přirozeného strachu ze selhání a neúspěchu. Sám bych mohl pěkně dlouho vyprávět, jak jsem léta bojoval sám se sebou. Těch fobií a strachů jsem si také užil dost, než přišlo rozhodnutí s nimi rázně bojovat. A občas přišly skutečně krušné a nepříjemné chvilky. Nicméně vítězství odvahy nad strachem stálo za to…

Na závěr připojuji myšlenku, kterou jsem si poznačil při čtení jedné z „motivačních“ knih:

Nemusíte být v žádném případě pokaždé úspěšní, nemusíte mít úspěch ani ve většině případů. Stačí, když budete mít tolik úspěchu, abyste dosáhli všeho, co si přejete. 

life-862985_1280.jpg

6 tipů k šťastnějšímu životu

Nečekejte, až vám život proklouzne mezi prsty, a pusťte se do splnění svých snů

 

6 UŽITEČNÝCH TIPŮ, JAK NESNÍT O SVÉM ŽIVOTĚ, ALE ŽÍT SVÉ SNY

Motto: Nezměníte politiku, jiné lidi, ani počasí, ale můžete změnit sebe. Třeba i tím, že se pustíte do plnění svých snů.